Orzeł Dystrybucji FMCG 2016-2017

Certyfikat Orzeł Rynku FMCG został przyznany przez magazyn Życie Handlowe na podstawie wielu opinii naszych klientów. Dziękujemy za to wyróżnienie!

Program „Orzeł Dystrybucji FMCG” ma na celu promowanie uczciwych i rzetelnych przedsiębiorców, zajmujących się hurtową i detaliczną sprzedażą produktów szybko zbywalnych. Laureatom przyznawane są certyfikaty potwierdzające stosowanie przez nich zasad fair play – zarówno wobec klientów, kontrahentów, jak również pracowników.

Oferta produktów:
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego